Mirjana Matiša

Likovne maštarije

Keramičke skulpture i tanjuri

Keramika Keramika Keramika
Keramika Keramika Keramika Keramika
Keramika Keramika Keramika
Keramika Keramika Keramika Keramika Keramika Keramika
Keramika Keramika Keramika Keramika
Keramika Keramika Keramika